REF:1388  ARCADIA - Papel, 30x30 cm.

Tecnica mixta/paper  AVAILABLE

REF:1298  PAU - Papel, 40x40 cm.

Tecnica mixta/paper - SOLD

REF:1389  A WOMAN III 20x20 cm.

Tecnica mixta/madera - SOLD

REF:1435 SENSITIVE III - Madera, 50x50x4 cm.

Tecnica mixta/madera - SOLD

 

REF:1321 PAU III - Papel,40x40 cm.

Tecnica mixta/lino - AVAILABLE

REF:1391  FOR LISA - 20x20 cm.

Tecnica mixta/madera - SOLD

REF:1382  A WOMAN - Papel, 27x27 cm.

Tecnica mixta/paper - SOLD

REF: 1457 Al doblar la esquina II - Tela, 27x27x3,5 cm.

Tecnica mixta/madera - AVAILABLE

REF:1344 SORIA - 20x20 cm.

Tecnica mixta/madera SOLD

REF;1456 MAGNETISMO  Tela, 27x27x3,5 cm.

Tecnica mixta/madera - AVAILABLE